Aankopen voor de beste prijs

Minnaard biedt u een objectieve kijk op huizen. We staan voor onafhankelijk advies, maken een reële inschatting van de waarde van een woning en voeren namens u de prijsonderhandelingen. Onze inzet is altijd het bedingen van acceptabele condities en eindprijs.

Begeleiding

Een huis kopen is niet eenvoudig. Als gecertificeerd makelaar letten wij op onder andere onderhoud, kwaliteit, courantheid, juridische aspecten, bestemmingsplan en vervuiling(en). Door onze jarenlange ervaring zijn wij gespecialiseerd in het begeleiden van uw aankoop.

U heeft belangstelling voor een bepaalde woning? Dan bestaat de kans dat u door emotie geleid wordt, schakel daarom ons in. Wij zorgen voor rust en begeleiden u om stap voor stap om door het aankooptraject te gaan. Ook begeleiden wij u bij een volgende bezichtiging; bij deze begeleiding behoort ook tot onze taak het onderzoek naar bestemmingsplan, bodemvervuiling, onderzoek erfdienstbaarheden. Natuurlijk doen wij de prijsonderhandelingen namens u. Dit resulteert vrijwel altijd in een aankoopsom, die lager ligt dan de vraagprijs. Het controleren van de koopovereenkomst en de andere bijbehorende stukken behoort desgewenst tot onze taak.

Met Minnaard Taxatie & Advies

  • Deskundig advies
  • Transparante tarieven
  • Persoonlijk betrokken
  • Snelle, korte lijnen