Raadhuisstraat 1b | 4431 AG 's-Gravenpolder | T 0113 - 23 24 80 | E info@minnaardmakelaardij.nl

VBO Makelaar

VBO Makelaar is een brancheorganisatie voor makelaars en taxateurs in onroerend goed. Met circa 1000 leden is VBO Makelaar qua grootte de tweede brancheorganisatie van Nederland. VBO Makelaar heeft naast een vakgroep Wonen, ook een aparte sectie Bedrijfsmatig Vastgoed en een sectie Agrarisch Vastgoed.

VBO Makelaar behartigt de belangen van haar leden richting politiek en overheid. Zo stond VBO Makelaar aan de basis van de drie-dagen-bedenktijd regeling. Daarnaast zijn ook marktordening en dienstverlening kerntaken.
VBO Makelaar is in 1985 opgericht en gevestigd in Nootdorp (ZH). De VBO-leden bieden zowel full service als afzonderlijke deeldiensten.

De VBO Makelaar, díe weet waar u zich thuis voelt.
Zie voor meer informatie  www.vbo.nl

SCVM geregistreerde makelaar staat voor kwaliteit

Registratie gaat steeds zwaarder wegen. Niet alleen voor de financier maar ook voor de makelaar/taxateur zelf. Om te mogen taxeren t.b.v. de Nationale Hypotheek Garantie, dient de makelaar/taxateur geregistreerd te zijn. Vanaf 1 januari 2008 stelt de NHG ook het lidmaatschap van een brancheorganisatie verplicht voor makelaars/taxateurs.

De SCVM is een onafhankelijke stichting en wordt als zodanig ook erkend door de Raad voor Accreditatie. Deze Raad heeft het DNV-certificatieschema in 2005 geaccrediteerd, waarmee de hoogst mogelijke erkenning is afgegeven. De SCVM geregistreerde Makelaar/Taxateur is gecertificeerd volgens dit in 2005 geaccrediteerde certificatieschema.

Door te kiezen voor een SCVM Makelaar kiest u voor kwaliteit.
Zie voor meer informatie:  www.scvm.nl

NRVT - Register Taxateur 

Wanneer u voor de koop van een huis een financiering nodig heeft of als u besluit uw huidige financiering over te sluiten, heeft u een taxatierapport nodig. Geldverstrekkers stellen registratie van een taxateur verplicht. Het register waarin de taxateur ingeschreven staat, waarborgt de kwaliteit en vakbekwaamheid van de taxateur.

Kiest u voor uw taxatieopdracht een Register-Taxateur (RT) van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), dan weet u zeker dat u zaken doet met een specialist. De Register-Taxateur voldoet aan de eisen met betrekking tot vakbekwaamheid, houdt zijn vakkennis op peil, werkt conform de gedrags- en beroepsregels en onderwerpt zich aan het tuchtrecht.

NRVT het centrale register van gekwalificeerde vastgoedtaxateurs.
Zie voor meer informatie  www.nrvt.nl

NWWI

De validatie van de rapporten binnen het NWWI wordt uitsluitend door ervaren en goed opgeleide taxateurs gedaan. Alle uitgevoerde taxaties worden in een centrale database geregistreerd en alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI aanmelden.

Voor een instituut dat taxatierapporten valideert en kwaliteit zeer hoog in het vaandel heeft staan is een betrouwbare, uniforme en integere bedrijfsvoering van groot belang. Om dit te borgen kennen wij een afdeling Compliance om daar concreet invulling aan te geven.

Het NWWI is als organisatie in maart 2011 door Det Norske Veritas (DNV) ISO-gecertificeerd. Daarmee voldoet het NWWI niet alleen aan de algemene ISO 9001 normen, maar ook aan het voor validatie-instituten verplichte addendum. Dit addendum bevat specifieke normen voor validatie-instituten en is opgesteld door het Platform Normering Taxaties en Taxateurs. De ISO certificering Taxatie Validatie Instituten is verplicht voor alle validatie-instituten die na 1 juli 2011 de erkenning willen behouden voor zowel Stichting Taxatie en Validatie als Stichting WEW (de uitvoerder van NHG).

Voor een instituut dat  kwaliteit zeer hoog in het vaandel heeft staan.
Zie voor meer informatie  www.nwwi.nl

 

VBO SCVM NWWI NRVT